Clasa de salarizare

Cap. I-B. din Anexa II la Legea 284/2010

Art. 4 - Personalul didactic de predare si conducere din învatamântul special beneficiaza de o crestere cu 6 clase de salarizare succesive celei detinute.

Art. 5 - Personalul didactic din învatamânt beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, respectiv al institutiei de nivel superior si reprezinta o crestere cu 10 clase de salarizare succesive celei detinute. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani.

Art. 7 - Personalul didactic care asigura predarea simultana la 2-4 clase de elevi în învatamântul primar primeste o indemnizatie pentru activitati care solicita o încordare psihica foarte ridicata, reprezentând o crestere salariala, dupa cum urmeaza:

 • pentru 2 clase de elevi, o crestere cu 2 clase de salarizare succesive celei detinute;
 • pentru 3 clase de elevi, o crestere cu 3 clase de salarizare succesive celei detinute;
 • pentru 4 clase de elevi, o crestere cu 4 clase de salarizare succesive celei detinute.

Art. 8 - Personalul didactic de predare care îndeplineste functia de diriginte, învatatorii, institutorii si educatoarele beneficiaza de o crestere cu 4 clase de salarizare succesive celei detinute, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

42
PerioadaPerioada in care se afla luna pentru care vreti sa calculati salariul.
VechimePuneti bifa daca aveti o vechime efectiva neintrerupta in invatamant de peste 10 ani.
Incepand cu 01.08.2016 la cei cu vechime in invatamant de peste 10 ani dar intrerupta nu se mai penalizeaza grila cu 15% dar sporurile se vor calcula dupa Legea 63/2011 cu grila penalizata.
neintrerupta mai mare de 10 ani
V.I. V.M.
FractiuneFractiune norma Aveti posibilitatea sa calculati salariul pentru fractiuni de norma sau norma in mai multe scoli. Puneti bifa, introduceti numarul de ore real, selectati norma completa si puneti/scoateti bifa la Functie de baza daca este/nu este functie de baza. Functie de baza Functie de baza
1. Daca aveti norma intr-o singura scoala se pune bifa
2. Daca aveti norma in mai multe scoli puneti bifa doar pentru scoala la care ati declarat functia de baza

Aceasta bifa foloseste numai pentru deducere. Calculeaza cu deducere daca bifa este pusa sau nu.

NormaFoloseste doar la fractiuni si la predare simultana. | Sistem plataSistem plata cu ora. cu ora
F. conducere Functie de conducere, de indrumare si control dupa 01.08.2016.

Gradul I:
 • unitatile de învatamânt cu un efectiv de cel mult 800 de elevi,
 • cluburi sportive scolare cu un efectiv de cel mult 400 de elevi,
 • cluburile copiilor si elevilor,
 • centrele judetene de asistenta psihopedagogica,
 • centrele judetene de resurse si de asistenta educationala,
 • centrele pentru educatie incluziva
Gradul II:
 • unitatile de învatamânt cu un efectiv de peste 800 de elevi,
 • cluburi sportive scolare cu un efectiv de peste 400 de elevi,
 • palatele copiilor si elevilor,
 • casele corpului didactic,
 • inspectoratele scolare judetene / Municipiul Bucuresti
Salariu de baza L284/2010 1650
Coef. de ierarhizare 2.75 OUG 103/2013 Dupa 1 august 2016 acesta foloseste doar la calcularea sporurilor: rural, practica, simultan, conditii, compensatii si doctorat.
Procentul de majorare pe aceasta ordonanta se calculeaza automat si se afiseaza in aceasta casuta cand este cazul.

Art 2 alin (1) OUG103/2013: Prin exceptie de la prevederile art. 1, începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de baza, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majoreaza cu pâna la 10%, fara a depasi salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, pentru urmatoarele categorii de personal platit din fonduri publice:
a) personalul didactic din învatamântul preuniversitar prevazut la anexa nr. II, capitolul I lit. A pct. 5, din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, cu o vechime în învatamânt de pâna la 6 ani;

Art 2 alin (2) OUG103/2013: Salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se determina prin înmultirea coeficientului de ierarhizare corespunzator clasei de salarizare aferente functiei detinute cu valoarea de referinta de 600 lei, prevazuta la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.

Art 2 alin (3) OUG103/2013: Salariul de baza stabilit pentru luna decembrie 2013, care se majoreaza conform alin. (1), este cel stabilit conform prevederilor Legii nr. 63/2011 si cuprinde:

 • salariul de încadrare al functiei didactice si, dupa caz,
 • indemnizatia de conducere,
 • indemnizatia pentru învatamânt special,
 • gradatia de merit
 • indemnizatia pentru personalul didactic care îndeplineste activitatea de diriginte, pentru învatatori, educatoare, institutori si profesor pentru învatamântul prescolar si primar,
 • sporul de vechime,
 • sporul de predare simultana si
 • compensatiile tranzitorii.

Art 2 alin (4) OUG103/2013: Începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de baza prevazut la alin. (3) de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1) se majoreaza cu acelasi procent cu care a fost majorat salariul de baza, în masura în care personalul îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii.

10 %
Salariu de baza Indemnizatie Este nevoie de aceasta setare si dupa 01.08.2016 deoarece sporurile se calculeaza ca si inainte de aceasta data. Se trece procentul avut pe luna iulie 2016.
Anexa 4 la Legea 63/2011
Functiamin-max
Inspector scolar general45-55
Inspector scolar general adjunct35-45
Inspector scolar de specialitate30-40
Inspector scolar25-30
Director de scoala sau de liceu25-35
Director adjunct de scoala sau de liceu20-25
Director (profesor învatamânt prescolar/primar, institutor, educatoare, învatator)15-25
Directorul casei corpului didactic35-45
de conducere
Indemnizatie de Invatamant Special
Gradatie de merit
Indemnizatie

Indemnizatie pentru:

 • activitatea de dirigentie,
 • învatatori,
 • educatoare,
 • institutori,
 • profesori pentru învatamântul primar,
 • profesori pentru învatamântul prescolar
dirigentie
Sporuri
Rural
Practica pedagogica
Simultan: Predare simultana
Selectati norma/fractiunea in partea de sus dupa care introduceti aici numarul de ore cu 1 clasa, 2 clase, 3 clase, 4 clase.
1Numar ore cu 1 clasa 2Numar ore cu 2 clase 3Numar ore cu 3 clase 4Numar ore cu 4 clase
Spor conditii de munca
Spor sistem penitenciar FractiuneTreceti numarul de ore din norma facute in sistem penitenciar
Doctorat

Art 8 din Anexa 5 la Legea 63/2011: "Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul stiintific de doctor beneficiaza de o compensatie tranzitorie calculata prin aplicarea procentului de 15% la salariul de baza"

Art 1 alin 8 din OUG 20/2016: "Începând cu luna august 2016, personalul care detine titlul stiintific de doctor, îsi desfasoara activitatea în domeniul în care a obtinut acest titlu si nu beneficiaza de suma compensatorie inclusa în anul 2010 în salariul de baza, solda/salariul de functie, indemnizatia lunara de încadrare, beneficiaza de suma compensatorie aferenta titlului stiintific de doctor stabilita la nivelul similar în plata pentru aceeasi functie, grad didactic, transa de vechime în învatamânt si gradatie corespunzatoare vechimii în munca pentru personalul didactic din învatamânt, respectiv grad/treapta profesionala si gradatie corespunzatoare vechimii în munca sau, dupa caz, vechime în functie în cazul celorlalte categorii de personal, din institutia sau autoritatea publica respectiva sau, dupa caz, într-o institutie sau autoritate publica similara."

Compensatii tranzitoriiCompensatii tranzitorii

Trebuie sa puneti bifa si aici si la rural si sa selectati judetul si localitatea.

Art. 7 alin. 3 din Anexa 5 la Legea 63/2011: "Persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decat cel stabilit in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o compensatie tranzitorie, calculata prin aplicarea diferentei de procent asupra salariului de incadrare prevazut in anexa nr. 2 la legea 63/2011, in masura in care isi desfasoara activitatea in localitati izolate."
Tarif orar 25.5833
lei/ora
PCO CoefArt. 10 alin. 2 din Anexa 5 la Legea 63/2011: Tarifele orare din invatamantul preuniversitar se calculeaza prin raportarea la sumele prevazute la alin. (1), astfel:
a) 1/72 pentru norma didactica de 18 ore pe saptamana;
b) 1/64 pentru norma didactica de 16 ore pe saptamana in invatamantul special;
c) 1/96 pentru norma didactica de 24 de ore pe saptamana pentru maistri instructori;
d) 1/80 pentru norma didactica de 20 de ore pe saptamana pentru maistri instructori din invatamantul special;
e) 1/80 pentru profesori, invatatori, institutori invatamant primar;
f) 1/100 pentru profesori, educatoare, institutori invatamant prescolar.

Art. 10 alin. 3 din Anexa 5 la Legea 63/2011: Personalul didactic din invatamantul preuniversitar cu o vechime efectiva in invatamant de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaza de reducerea normei didactice cu doua ore saptamanal, fara diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat in sistem de plata cu ora cu tariful orar stabilit in functie de norma didactica redusa, pentru orele didactice ce depasesc aceasta norma. in aceasta situatie, tarifele orare se calculeaza prin raportarea sumelor prevazute la alin. (1), astfel:
a) 1/64 pentru norma didactica de 16 ore pe saptamana;
b) 1/56 pentru norma didactica de 14 ore pe saptamana in invatamantul special;
c) 1/88 pentru norma didactica de 22 de ore pe saptamana pentru maistri instructori;
d) 1/72 pentru norma didactica de 18 ore pe saptamana pentru maistri instructori din invatamantul special;
e) 1/72 pentru profesori, invatatori, institutori invatamant primar;
f) 1/92 pentru profesori, educatoare, institutori invatamant prescolar.
: Ore: Calif. - puneti bifa pentru ore pe calificat
- scoateti bifa pentru ore pe necalificat
Premiu 2%
Premii
Alte sume
Salariu grila1842
Salariu de incadrare1842
Salariu efectiv1842
 
Ind inv special
Gradatie de merit
Dirigintie
Compensatii tranzitorii
Salariu de baza - 184 ore1842
Zone izolate
Practica pedagogica
Predare simultana
Conditii de munca
Penitenciar
Concediu odihna ore
Plata cu ora
Premiu 2%
Premii
Alte sume
Venit brut1842
Somaj9
Sanatate101
Pensii193
Deducere240
Sindicat18
Pensie facultativa deductibila
Impozit205
Avans
CAR si alte retineri
Rest de plata1316
Daca v-a placut aplicatia dati-ne un like
DeducereAici se selecteaza numarul de persoane aflate in intretinere.
Sunt considerate persoane aflate in intretinere militarii in termen, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, peste varsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt mai mici sau egale cu 300 lei lunar.
De la 1 ianuarie 2016 ambii parinti ai copilului minor beneficiaza de deducere personala daca sunt angajati cu salariul brut mai mic de 3.000 de ron.
Sindicat1. Suma fixa
2. Procent
   a. Aplicare procent la salariul de baza - puneti bifa
   b. Aplicare procent la brut - scoateti bifa
Avans ImpozitareDaca nu puneti bifa, salariul nu va fi impozat.
RetineriCAR si alte retineri PensiePensie facultativa deductibila
Somaj 0.5 %
Pensii 10.5 %
Sanatate 5.5 %
Zile lucratoareZile libere 2016:
01 Ianuarie
02 Ianuarie
24 Ianuarie
Anul Nou
A doua zi de Anul Nou
Ziua Unirii
01 Mai
02 Mai
Ziua Muncii, Prima zi de Pasti
A doua zi de Pasti
19 Iunie
20 Iunie
Prima zi de Rusalii
A doua zi de Rusalii
15 AugustAdormirea Maicii Domnului
30 NoiembrieSf Apostol Andrei
01 Decembrie
25 Decembrie
26 Decembrie
Ziua Nationala a Romaniei
Prima zi de Craciun
A doua zi de Craciun
23
Zile lucrate 23
Zile concediu odihna1. Luna lucrata complet - puneti bifa. Diferenta dintre zilele lucratoare si zilele lucrate se plateste ca si concediu de odihna.
2. Luna lucrata incomplet - scoateti bifa.
Dupa ce faceti setarile dorite apasati butonul Vizitati-ne pe Facebook. Spune si la altii despre aplicatie
Daca v-a placut aplicatia dati-ne un like
Profesor, Superioare, Grad I, V.I. 1-6 ani, V.M. sub 3 ani

Clasa de salarizare: 42
Coeficient de ierarhizare: 2.75
Salariu de baza L284/2010: 600 x 2.75 (coef) x 1 (fractiune) = 1650
Procent OUG103/2013: 10%
 • Salariu de baza L284/2010: 1650
 • Salariu de baza L63/2011 fara majorarea de 10% OUG103/2013:
  [ 1281 (efectiv) ] = 1281
 • Salariu de baza L63/2011 cu majorarea de 10% OUG103/2013: 1281 x 1.1 = 1409
 • 1409 < 1650
 • Procent: 10%
 • Maj: 1.1 (oug103) x 1.05 (mar 2015) x 1.05 (sep 2015) x 1.15 (dec 2015)

  Salariu grila: 1842 (grila)
  Salariu incadrare: 1842
  Salariu efectiv: 1842 (incadrare) = 1842

  Salariu de baza: [ 1842 (efectiv) ] = 1842

  Venit brut: 1842 (baza) = 1842
 • Somaj: 1842 (brut) x 0.5% = 9
 • Pensii: 1842 (brut) x 10.5% = 193
 • Sanatate: 1842 (brut) x 5.5% = 101
 • Venit impozabil: 1842 (brut) - 9 (somaj) - 193 (pensii) - 101 (sanatate) = 1539
 • Deducere: 10 x 300 x {1 - [1842 (brut) - 1500] / 1500} / 10 = 240 (Rotunjirea se face la 10 lei)
 • Sindicat: 1842 (brut) x 1% = 18
 • Impozit: [1539 (impozabil) - 240 (deducere) - 0 (pensie deductibila) - 18 (sindicat) ] x 16% = 205
 • Rest de plata: 1842 (brut) - 9 (somaj) - 193 (pensii) - 101 (sanatate) - 205 (impozit) - 18 (sindicat) = 1316

  Daca v-a placut aplicatia dati-ne un like