Clasa de ierarhizare

Cap. I-B. din Anexa II la Legea 284/2010

Art. 4 - Personalul didactic de predare si conducere din învatamântul special beneficiaza de o crestere cu 6 clase de salarizare succesive celei detinute.

Art. 5 - Personalul didactic din învatamânt beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, respectiv al institutiei de nivel superior si reprezinta o crestere cu 10 clase de salarizare succesive celei detinute. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani.

Art. 7 - Personalul didactic care asigura predarea simultana la 2-4 clase de elevi în învatamântul primar primeste o indemnizatie pentru activitati care solicita o încordare psihica foarte ridicata, reprezentând o crestere salariala, dupa cum urmeaza:

 • pentru 2 clase de elevi, o crestere cu 2 clase de salarizare succesive celei detinute;
 • pentru 3 clase de elevi, o crestere cu 3 clase de salarizare succesive celei detinute;
 • pentru 4 clase de elevi, o crestere cu 4 clase de salarizare succesive celei detinute.

Art. 8 - Personalul didactic de predare care îndeplineste functia de diriginte, învatatorii, institutorii si educatoarele beneficiaza de o crestere cu 4 clase de salarizare succesive celei detinute, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

42
Functie
Studii Plata cu ora pensionariPlata cu ora pentru pensionari.
Gradul
Perioada
Vechime in invatamant
Vechime in munca
F. conducere Functie de conducere, de indrumare si control.

Gradul I:
 • unitatile de învatamânt cu un efectiv de cel mult 800 de elevi,
 • cluburi sportive scolare cu un efectiv de cel mult 400 de elevi,
 • cluburile copiilor si elevilor,
 • centrele judetene de asistenta psihopedagogica,
 • centrele judetene de resurse si de asistenta educationala,
 • centrele pentru educatie incluziva
Gradul II:
 • unitatile de învatamânt cu un efectiv de peste 800 de elevi,
 • cluburi sportive scolare cu un efectiv de peste 400 de elevi,
 • palatele copiilor si elevilor,
 • casele corpului didactic,
 • inspectoratele scolare judetene / Municipiul Bucuresti

Fractiune de normaAveti posibilitatea sa calculati salariul pentru fractiuni de norma sau norma in mai multe scoli. Puneti bifa, introduceti numarul de ore real si selectati norma completa. Atentie la deducere pentru ca se acorda doar la prima scoala. Norma
Salariu de baza L284/2010 1650
Coef. de ierarhizare 2.75
Salariu de baza Indemnizatie de Invatamant Special
Gradatie de merit
Indemnizatie dirigentie

Indemnizatie pentru:

 • activitatea de dirigentie,
 • învatatori,
 • educatoare,
 • institutori,
 • profesori pentru învatamântul primar,
 • profesori pentru învatamântul prescolar
Sporuri
Rural
Practica pedagogica
Predare simultana
Doctorat

Art 8 din Anexa 5 la Legea 63/2011: "Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul stiintific de doctor beneficiaza de o compensatie tranzitorie calculata prin aplicarea procentului de 15% la salariul de baza"

Art 1 alin 8 din OUG 20/2016: "Începând cu luna august 2016, personalul care detine titlul stiintific de doctor, îsi desfasoara activitatea în domeniul în care a obtinut acest titlu si nu beneficiaza de suma compensatorie inclusa în anul 2010 în salariul de baza, solda/salariul de functie, indemnizatia lunara de încadrare, beneficiaza de suma compensatorie aferenta titlului stiintific de doctor stabilita la nivelul similar în plata pentru aceeasi functie, grad didactic, transa de vechime în învatamânt si gradatie corespunzatoare vechimii în munca pentru personalul didactic din învatamânt, respectiv grad/treapta profesionala si gradatie corespunzatoare vechimii în munca sau, dupa caz, vechime în functie în cazul celorlalte categorii de personal, din institutia sau autoritatea publica respectiva sau, dupa caz, într-o institutie sau autoritate publica similara."

Spor condiii de munca
Comp tranzCompensatii tranzitorii
Art. 7 alin. 3 din Anexa 5 la Legea 63/2011: "Persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decat cel stabilit in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o compensatie tranzitorie, calculata prin aplicarea diferentei de procent asupra salariului de incadrare prevazut in anexa nr. 2 la legea 63/2011, in masura in care isi desfasoara activitatea in localitati izolate."

Pentru calculul automat trebuie sa puneti si bifa la rural si sa selectati judetul si localitatea.
: Automat Manual
Plata cu ora: CoefArt. 10 alin. 2 din Anexa 5 la Legea 63/2011: Tarifele orare din învatamântul preuniversitar se calculeaza prin raportarea la sumele prevazute la alin. (1), astfel:
a) 1/72 pentru norma didactica de 18 ore pe saptamâna;
b) 1/64 pentru norma didactica de 16 ore pe saptamâna în învatamântul special;
c) 1/96 pentru norma didactica de 24 de ore pe saptamâna pentru maistri instructori;
d) 1/80 pentru norma didactica de 20 de ore pe saptamâna pentru maistri instructori din învatamântul special;
e) 1/80 pentru profesori, învatatori, institutori învatamânt primar;
f) 1/100 pentru profesori, educatoare, institutori învatamânt prescolar.

Art. 10 alin. 3 din Anexa 5 la Legea 63/2011: Personalul didactic din învatamântul preuniversitar cu o vechime efectiva în învatamânt de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaza de reducerea normei didactice cu doua ore saptamânal, fara diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plata cu ora cu tariful orar stabilit în functie de norma didactica redusa, pentru orele didactice ce depasesc aceasta norma. În aceasta situatie, tarifele orare se calculeaza prin raportarea sumelor prevazute la alin. (1), astfel:
a) 1/64 pentru norma didactica de 16 ore pe saptamâna;
b) 1/56 pentru norma didactica de 14 ore pe saptamâna în învatamântul special;
c) 1/88 pentru norma didactica de 22 de ore pe saptamâna pentru maistri instructori;
d) 1/72 pentru norma didactica de 18 ore pe saptamâna pentru maistri instructori din învatamântul special;
e) 1/72 pentru profesori, învatatori, institutori învatamânt primar;
f) 1/92 pentru profesori, educatoare, institutori învatamânt prescolar.
: Ore:
Premiu 2%
Premii
Alte sume
Salariu grila1842
Salariu de incadrare1842
Salariu efectiv1842
 
Ind inv special
Gradatie de merit
Dirigintie
 
Salariu de baza - 184 ore1842
Zone izolate
Practica pedagogica
Predare simultana
Compensatii tranzitorii
Conditii de munca
Concediu odihna ore
Plata cu ora
Premiu 2%
Premii
Alte sume
Venit brut1842
Somaj9
Sanatate101
Pensii193
Venit impozabil1539
Deducere240
Sindicat18
Impozit205
Avans
CAR si alte retineri
Rest de plata1316
Daca v-a placut aplicatia dati-ne un like
DeducereAici se selecteaza numarul de copii aflati in intretinere.
1. Daca aveti norma intr-o singura scoala puneti bifa
2. Daca aveti norma in mai multe scoli puneti bifa doar pentru prima scoala. Deducerea se acorda numai la scoala unde ati declarat functia de baza.
Sindicat1. Suma fixa
2. Procent
   a. Aplicare procent la salariul de baza - puneti bifa
   b. Aplicare procent la brut - scoateti bifa
Avans ImpozitareDaca nu puneti bifa, salariul nu va fi impozat.
CAR si alte retineri
Somaj 0.5 %
Pensii 10.5 %
Sanatate 5.5 %
Zile lucratoare 23
Zile lucrate 23
Zile concediu odihna1. Luna lucrata complet - puneti bifa. Diferenta dintre zilele lucratoare si zilele lucrate se plateste ca si concediu de odihna.
2. Luna lucrata incomplet - scoateti bifa.
Dupa ce faceti setarile dorite apasati butonul Vizitati-ne pe Facebook. Spune si la altii despre aplicatie
Daca v-a placut aplicatia dati-ne un like
Profesor, Superioare, Grad I, V.I. 1-6 ani, V.M. sub 3 ani

Clasa de ierarhizare: 42
Coeficient de ierarhizare: 2.75
Salariu de baza L284/2010: 600 x 2.75 = 1650

Salariu grila: 1842 (grila)
Salariu incadrare: 1842
Salariu efectiv: 1842 (incadrare) x 23 (zile lucrate) / 23 (zile lucratoare) = 1842

Salariu de baza: [ 1842 (efectiv) ] = 1842

Venit brut: 1842 (baza)
= 1842

 • Somaj: 1842 (brut) x 0.5% = 9
 • Pensii: 1842 (brut) x 10.5% = 193
 • Sanatate: 1842 (brut) x 5.5% = 101
 • Venit impozabil: 1842 (brut) - 9 (somaj) - 193 (pensii) - 101 (sanatate) = 1539
 • Deducere: 10 x 300 x {1 - [1842 (brut) - 1500] / 1500} / 10 = 240 (Rotunjirea se face la 10 lei)
 • Sindicat: 18
 • Impozit: [1539 (impozabil) - 240 (deducere) - 18 (sindicat) ] x 16% = 205

 • Rest de plata: 1842 (brut) - 9 (somaj) - 193 (pensii) - 101 (sanatate) - 205 (impozit) - 18 (sindicat) = 1316

  Daca v-a placut aplicatia dati-ne un like